AİHM Etkin Başvuru ve Takip

Anasayfa AİHM Etkin Başvuru ve Takip

Faaliyet Alanlarımız

AİHM Etkin Başvuru ve Takip

A.Y. 90.maddesi uyarınca taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmeler ile iç hukuk kurallarının çatışması halinde uluslar arası hukuka üstünlük tanınacağı kabul edilmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni kabul ettiğinden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yetkisini ve kararlarını tanıdığından, bireysel anlamda, şahıs olarak veya tüzel kişiliğe sahip örgütler (Siyasi partiler, sendikalar, dernekler gibi) Sözleşme veya ek protokollerle garanti altına alınmış bulunan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğini düşünülüyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve sözleşmeye imza atan diğer ülke devletlerine karşı başvuruda bulunabilirler.

 

Bu güne kadar ülkemizde AİHM’e başvuru konusunda çok sayıda başvuru yapılmış ise de yapılan başvuruların içeriğinin ihtiyaçları karşılar nitelikte olmadığı malumdur. Bu sebeple yapılacak başvuruların içeriğinin hukuki niteliğinin ihtiyaca cevap verir nitelikte olması ve dosyanın gerektiğinde mahkemede takip edilmesi gerekmektedir. HUMK uyarınca AİHM’in Türkiye mahkemelerinin vermiş olduğu kararı hukuka aykırı bulması yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılmıştır. Bu sebeple çıkması muhtemel tazminatların miktarı ve verilecek kararın hukuki niteliğinin önemi sebebiyle profesyonel bir hukuki destekle bu konuda etkin bir sonuç elde edilebilecektir.  Büromuz önüne gelen hukuki meselede, akademisyenlerle birlikte hareket ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapmakta ve davaları takip etmektedir.

Bize Ulaşın

Konu hakkında bilgi almak için bize haftaiçi saat 09:00-18:00 saatleri arasında aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.

+90 (212) 230 21 20